Poznaj nas

Kościół Zielonoświątkowy „Przyjazny Kościół” w Malborku to miejsce, w którym możesz odnaleźć swoje miejsce, poznać bliżej Boga i ludzi, którzy go kochają, zainspirować się i być częścią wspólnoty, której głową jest Jezus Chrystus. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas czegoś więcej – jesteś we właściwym miejscu!

15676559_10154240309096545_7313365995938606146_o

Nasi pastorzy

Pastor Andrzej Robaczek wraz z żoną prowadzą kościół w Malborku od 2004 roku. Oboje pochodzą z Elbląga, gdzie przez 10 lat zdobywali doświadczenie i przygotowanie do służby w kościele. Są oddani Bogu i ludziom, gotowi do poświęceń, aby budować Boże Królestwo. Razem od blisko 30 lat, obdarowani przez Boga trójką wspaniałych dzieci.

Wyznanie wiary

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia.

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Historia naszego kościoła

początki

Zbór został powołany w 1994 r.

pastorZY

Pierwszym pastorem Zboru był Stanisław Kantorek (1994-1997)
Pastor Arkadiusz Sobasz (1997-2003)
Pastor Witold Kantorek (2003-2004)
Pastor Andrzej Robaczek (2004-...)

Close Menu